Olympia Forum: February 15-17, 2019

Το πρώτο Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Αρχαία Ολυμπία

Με άξονα  το τρίπτυχο «Επιχειρηματικότητα – Τουρισμός – Αγροτικός Τομέας»  ανοίγει τα πρώτα βήματά της μία από τις πλέον σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει στόχο την σωστή ενημέρωση, την έγκαιρη πληροφόρηση στα νέα δεδομένα και στις προοπτικές του τόπου, επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση  των δυνατοτήτων και των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων από τους εμπλεκόμενους και στους τρεις συγκεκριμένους  κλάδους της οικονομίας.

Πρόκειται για το τριήμερο «1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου» που θα φιλοξενηθεί στο λίκνο του Παγκόσμιου Πολιτισμού την ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ και φιλοδοξεί ήδη από την αρχή να αποτελέσει διοργάνωση – θεσμό  αλλά και σημείο συνάντησης εκπροσώπων του Επιχειρηματικού, Επιστημονικού και Πολιτικού κόσμου με διεθνής απήχηση.

Το Συνέδριο ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί 01 – 03 Μαρτίου και θα συμμετάσχουν  με τις εισηγήσεις και παρεμβάσεις τους  παράγοντες της Δημόσιας Διοίκησης, στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακών Εταιριών, αιρετοί και των δυο βαθμίδων Αυτοδιοίκησης όπως και εξειδικευμένοι επιστήμονες  που θα δώσουν απαντήσεις στις απορίες και τα ερωτήματα που θα τεθούν  κατά την διάρκεια των σχετικών ομιλιών.

Ποιο άραγε είναι το μέλλον αυτής της γεωγραφικής περιοχής; Ποιες επενδύσεις θα μπορούσαν να στηριχθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα; Ποιες προυποθέσεις υπάρχουν και ποιες συνθήκες δημιουργούνται για πραγματική εξέλιξη στους βασικούς τομείς που περιλαμβάνουν οι θεματικές του Συνεδρίου; Μέσα σε ποιο ανταγωνιστικό πλαίσιο πρέπει να κινηθούν επιχειρήσεις και υπηρεσίες  και ποιο το αποτελεσματικό – παραγωγικό μοντέλο οφείλουμε να ακολουθήσουμε?  Τέτοια και πολλά ακόμη ερωτήματα είναι βέβαιο ότι θα απαντηθούν και θα αναλυθούν  με γνώμονα την σύγχρονη πραγματικότητα.

ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτισθεί  οι Συνεδρίες  κατά την διάρκεια του τριημέρου είναι ως εξής:

01/03/19  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Ο πρώτος θεματικός κύκλος περιλαμβάνει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τα μεγάλα επενδυτικά έργα  στα οποία ολόκληρη η περιοχή παρουσιάζει ένα εμφανέστατο έλλειμμα  που πολλές φορές γίνεται τροχοπέδη στην προσπάθεια νέων τολμηρών και καινοτόμων δράσεων  με άμεσο και αρνητικό αντίκτυπο στην τοπική μας οικονομία.

Αναμένεται έτσι να γίνουν ολοκληρωμένες και στοχευμένες προτάσεις  που θα αφορούν στην δυναμικότητα του Επιχειρείν  και  τις αναγκαίες παρεμβάσεις  που θα δώσουν ώθηση με εξωστρεφή χαρακτηριστικά  μέσα από την υλοποίηση Ευρωπαικών και άλλων προγραμμάτων.

02/03/19  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ

Αγρότες και Επιχειρηματικότητα είναι ένα μεγάλο «στοίχημα» που επιτέλους η Πελοπόννησος πρέπει να κερδίσει! Βασικός πυλώνας ανάπτυξης  που όμως χρειάζεται οργανωμένο δίκτυο παραγωγής και διακίνησης με τοποθέτηση των εξαιρετικών βασικών προιόντων μας στα ράφια των διεθνών αγορών.

Η αγροτική επιχειρηματικότητα  μπαίνει πλέον δυνατά στις μεγάλες αγορές  με γνώμονα την παράδοση την ποιότητα και την καινοτομία. Αυτό είναι και το κομβικό σημείο που θα απασχολήσει το Συνέδριο. Πώς; Με ποιο τρόπο και ποια κίνητρα; Τι πρέπει να αλλάξει; Ποια έργα υποδομής πρέπει εκ παραλλήλου να γίνουν; Πως θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε τον απλό αγρότη σε παραγωγό – επιχειρηματία πέρα και μακριά από την κρίση και τις συνέπειές της;

03/03/19 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η τρίτη ημέρα της διαδικασίας «διαπραγματεύεται» το νευραλγικό για τα μεγέθη της αναπτυξιακής μας πορεία τουρισμό. Η διαρκής  αύξηση της κίνησης τα στατιστικά της επισκεψιμότητας που χρόνο με το χρόνο αυξάνονται εντυπωσιακά και τα αναρίθμητα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, επιβάλλουν την ενεργοποίησή μας στην περαιτέρω αναβάθμιση και εξέλιξη του τομέα.

Ο τουρισμός είναι κρίσιμος πυλώνας και βοηθά ειδικά στην περίοδο της κρίσης πολύ περισσότερο, την επιχειρηματικότητα και την οικονομία όχι μόνο της Πελοποννήσου αλλά ολόκληρης της Ελλάδας. Ζητούμενο λοιπόν οι νέες προτάσεις καθώς υπάρχουν μεγάλα περιθώρια και προοπτικές ακόμη με ενίσχυση «έξυπνων» και άμεσων πρωτοβουλιών. Από εκεί θα προκύψουν οι πολύτιμες νέες θέσεις εργασίας αντιστοίχως και η τόνωση της απασχόλησης. Το πως μπορεί να γίνει αυτό θα συζητηθεί διεξοδικά στο Συνέδριό μας.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα γνωστοποιηθούν περισσότερα ενημερωτικά στοιχεία για την πραγματοποίηση του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Πελοποννήσου όπως και οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων με τους βασικούς ομιλητές και εισηγητές σε κάθε συνεδρία

Sofia Zacharaki
Deputy Minister of Tourism
Angela Gerekou
President of the Greek National Tourism Organization (EOT)
Nikolaos Korovesis
Deputy Governor of Tourism, Region of Western Greece
Thanos Alexandros
DEPUTY GOVERNOR OF TOURISM, Region of Central Macedonia
Theodoros Koutsogiannopoulos
Regional consultant for issues of the Department of Tourism, Region of Attica

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Enter your Google Map API from the Theme Settings panel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

Photos
Leave a Comment

Event Details
Sponsors